POLTYKA PRYWATNOŚCI AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI


Na podstawie art.6 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanej dalej: Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych”), wypełniamy wobec Państwa obowiązek informacyjny dotyczący przetwarzania przez  AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI Państwa danych osobowych.

Administratorem danych osobowych Uczestników imprez turystycznych jest
AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI

organizator turystyki z siedzibą przy ul. K. Dunikowskiego 9d/14, 0-524 Gdańsk

W sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z nami:

e-mail: biuro@ak-sen.pl

tel. +48 663 512 905

lub pisemnie na adres naszej siedziby.

Twoje dane zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie w trakcie rezerwacji imprezy turystycznej. W przypadku gdy rezerwacja nie była dokonywana osobiście zostały one pozyskane od osoby dokonującej rezerwacji usług na Twoją rzecz.

AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI w celu realizacji usług przetwarza dane takie jak: imię (imiona), nazwisko, adres, adres email, numer telefonu i datę urodzenia. Jeżeli jest to wymagane kierunkiem wyjazdu również dane dokumentu tożsamości i inne wymagane przez służby danego kraju.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w następujących celach:

Podstawa prawna: art. 6 ust. 1. Rozporządzenia o ochronie danych:

 • zawarcie i realizacja umowy o świadczenie usług turystycznych,
 • wypełnienie przez nas obowiązków prawnych - ustawowych, podatkowych oraz rachunkowych,
 • realizacji prawnie uzasadnionych interesów organizatora AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI tj. marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług turystycznych

Kodeks Cywilny:

 • ustalania, dochodzenia, obrony roszczeń (do 10 lat).

  Podanie danych osobowych jest konieczne do zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. Bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy. Wyrażenie zgody na wykorzystanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne. Nie przekazujemy danych osobowych innym podmiotom do celów marketingowych.

  Dane będą przechowywane/przetwarzane:

 • jeśli dane dotyczą zawartej z organizatorem AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI umowy o świadczenie usług turystycznych to nie krócej niż przez okres niezbędny do zrealizowania umowy, wykonania obowiązków sprawozdawczości rachunkowej oraz przedawnienia roszczeń mogących wynikać z umowy (10 lat od wykonania umowy).

  W zależności od realizowanych usług, Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane:

 • do upoważnionych do tego naszych pracowników,
 • w celu dostarczenia pożądanych produktów lub usług naszym kontrahentom odpowiedzialnym za przygotowanie i realizację podróży na podstawie zawartych z organizatorem AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI umów tj. dostawcy usług hotelowych, linie lotnicze, firmy transportowe, ubezpieczyciele, dostawcy pozostałych usług turystycznych,
 • w celu odbycia podróży może być wymagane (zgodnie z wymogami organów danego kraju) ujawnienie i przetwarzanie Twoich danych osobowych dla celów imigracyjnych, kontroli granicznej i innych celów, które takie władze uznają za właściwe,
 • dostawcom usług informatycznych, rachunkowych, płatniczych oraz pocztowych,
 • innym organom publicznym jeśli wymagają tego od nas przepisy prawa,
 • Twoje dane osobowe mogą być przekazywane do odbiorców znajdujących się w państwach poza EOG, wyłącznie w sytuacji, gdy ich przekazanie niezbędne będzie do wykonania usługi.

  Przekazujemy tylko minimalny zakres danych osobowych, które umożliwiają naszym dostawcom i partnerom świadczenie usług na Twoją i naszą rzecz.

  AKTYWNY SENIOR ANDRZEJ WÓJCICKI informuje, iż każdej osobie której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania swoich danych, prawo do usunięcia danych (po wygaśnięciu obowiązku przechowywania danych wynikających z przepisów prawa), prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Telefon
Andrzej
Wójcicki
+48 663 512 905
Biuro: Joanna W: +48 782 557 019
Magdalena: +48 725 023 368

Formularz kontaktowy

Napisz swoje pytanie a my odpiszemy jak najszybciej.

Ubezpiecz się w Signal Iduna

Ubezpiecz się samodzielnie bez posrednika.
Łatwo i szybko bez dodatkowych kosztów.

O nas    |     Warunki uczestnictwa     |     Polityka prywatności

© 2018 Aktywny Senior Andrzej Wójcicki. Wszystkie prawa zastrzeżone.